Obrazek nagłówkowy

Success story- ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych
Sp. z o.o.

15.12.2023

ISKRA ZMiłS to firma produkcyjna z tradycjami sięgającymi ponad 50 lat i rozpoznawalną marką w Polsce i na świecie.

ISKRA, od początku swojego powstania, słynie z produkcji specjalistycznych wyrobów łożyskowych. Zakład zajmuje się również kompleksowymi rozwiązaniami w obrębie projektowania, produkcji oraz modernizacji maszyn i urządzeń, a także świadczeniem usług w zakresie obróbki skrawaniem.

Zarząd firmy zwrócił się w połowie 2023 roku do ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach z zapytaniem o możliwość wsparcia eksperckiego w zdiagnozowaniu potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji wybranych procesów biznesowych.

Eksperci ośrodka sieci EEN dokonali pogłębionej analizy potrzeb firmy, w wyniku której rozszerzyli zgłoszony przez firmę obszar konsultacji na całość procesów zachodzących w ISKRZE, które objęte zostać mogłyby transformacją cyfrową, tak, by ISKRA stała się fabryką przyszłości.

Eksperci nakreślili zakres pogłębionej specjalistycznej usługi doradczej obejmujący m.in. diagnozę dojrzałości cyfrowej firmy, prezentację jej wyników i analizę porównawczą w stosunku do innych firm produkcyjnych na świecie oraz podobnych firm w kraju.

Konsultanci przeprowadzili także warsztaty doradcze dla zarządu i średniego szczebla kierowniczego, na których wypracowane zostało własne strategiczne podejście do transformacji cyfrowej oraz zarys planu transformacji cyfrowej.

Rekomendacje przekazane firmie przez ekspertów ośrodka zostały wysoko ocenione przez zarząd. Ich wdrażanie krok po kroku pozwala firmie zaoszczędzić koszty, zoptymalizować procesy i pozyskać nowe rynki zbytu.