Obrazek nagłówkowy

SME Feedback

SME Feedback – o co tu chodzi?

Konsultanci ośrodków Enterprise Europe Network:

  • zbierają informacje zwrotne (opinie, wnioski) od MŚP na ważne tematy związane z planowanymi w najbliższym czasie zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej, mającymi bezpośredni wpływ na sektor biznesu,
  • aktywnie promują wszystkie dostępne narzędzia UE, umożliwiające firmom wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach,
  • publikują i rozpowszechniają, w formie raportów otrzymanych z Komisji Europejskiej, wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród MŚP – „feedback after feedback”

Sieć Enterprise Europe Network to kluczowy kanał komunikacji MŚP z Komisją Europejską

Jak można przekazać opinię?

  • Konsultacje Publiczne on line, kierowane do obywateli i/lub przedsiębiorców – publikowane również na portalu „Wyraź swoją opinię”
  • Badania ankietowe „SME Panel” – dedykowane poszczególnym branżom lub kierowane do całego sektora MŚP. Wybrane tematy zrealizowanych dotąd paneli: dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach, rozporządzenie REACH, modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością,  dostęp                                                       i funkcjonowanie rynku transportu wodnego śródlądowego w Europie, cyberbezpieczeństwo, itp.
  • „Twoja Europa – Porady” – serwis informacyjno-doradczy dla obywateli i przedsiębiorstw, zawiera praktyczne informacje na temat praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie. Informacje te dotyczą między innymi: pobytu, studiów, pracy, zakupów, podróży oraz – w przypadku firm – prowadzenia działalności gospodarczej        w UE.
  • Baza SMOT (Single Market Obstacle Tool) – narzędzie do wykrywania przeszkód na Jednolitym Rynku UE
  • SOLVIT – bezpłatny system, który pomaga rozwiązywać problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania europejskiego prawa przez urzędy innych państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Centrum SOLVIT Polska zapewnia wsparcie zarówno polskim obywatelom, którzy mieszkają w tych krajach, jak i przedsiębiorcom, którzy oferują usługi transgraniczne.

SME Feedback  – korzyści dla firm:

  • poprawa jakości prawa UE,
  • możliwość realnego wpływania na dostosowanie przepisów UE do oczekiwań sektora biznesu.

Przedsiębiorco wypowiedz się! Masz taką możliwość!