Obrazek nagłówkowy

„Kredyt Ekologiczny” – wsparcie dla MŚP

10.04.2024 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
Kredyt dla MŚP

Rusza nabór wniosków w ramach 2-giego konkursu „Kredyt Ekologiczny”, finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Dla kogo?
Kredyt ekologiczny to dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz small mid-caps i mid-caps.

Na co?
Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej t.j.:
– nabycie środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
– raty z tytułu umowy leasingu,
– studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać od 25.04-25.07.2024 r.

Szczegóły: https://www.bgk.pl/produkty/kredyt-ekologiczny/#c28053

Masz pytania dotyczące Programu? Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi doradczej.
Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network (https://een.net.pl/kontakt/wojewodztwo-malopolskie/).

Zapraszamy!