Obrazek nagłówkowy

Województwo Małopolskie

Politechnika Krakowska
Centrum Transferu Technologii

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.: (+48) 12 62 82 845
e-mail: enterprise@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
Tel.: (+48) 12 42 21 866
e-mail: een@iph.krakow.pl
http://www.iph.krakow.pl