Obrazek nagłówkowy

„Granty na Eurogranty” – trwa nabór wniosków

09.04.2024 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Trwa przyjmowanie wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE oraz w ramach innych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.
Konkurs ma na celu ułatwienie polskim firmom procesu aplikacji o granty europejskie.

Finansowanie ma wesprzeć przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do konkursu i może być przeznaczone na koszty związane z usługami doradczymi, opracowaniem studium wykonalności, poszukiwaniem partnerów do projektu czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w ten proces.

Wsparcie jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 43 mln zł.
Termin składania wniosków: od 18.04.2024 r. – 17.04.2025 r.

Szczegóły dostępne są na stronie: PARP

Zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network (https://een.net.pl/kontakt/wojewodztwo-malopolskie/).

Zapraszamy!