Obrazek nagłówkowy

Zachęcamy firmy do korzystania z prawa głosu w UE

26.03.2024 | Fundusz Górnośląski S.A.

SME Feedback – o co tu chodzi?

 

Konsultanci ośrodków Enterprise Europe Network:

è zbierają informacje zwrotne (opinie, wnioski) od MŚP na ważne tematy związane z planowanymi zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej, mającymi bezpośredni wpływ na sektor biznesu,

è aktywnie promują wszystkie dostępne narzędzia UE, umożliwiające firmom wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach,

è publikują i rozpowszechniają, w formie raportów otrzymanych z Komisji Europejskiej, wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród MŚP – „feedback after feedback”

 

Sieć Enterprise Europe Network to kluczowy kanał komunikacji MŚP z Komisją Europejską

Jak można przekazać opinię?

o   Konsultacje Publiczne on line, kierowane do obywateli i/lub przedsiębiorców – publikowane również na portalu „Wyraź swoją opinię

o   Badania ankietowe „SME Panel” – dedykowane poszczególnym branżom lub kierowane do całego sektora MŚP. Wybrane tematy zrealizowanych dotąd paneli: dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach, rozporządzenie REACH, modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, dostęp i funkcjonowanie rynku transportu wodnego śródlądowego w Europie, cyberbezpieczeństwo, itp.

o   „Twoja Europa – Porady” – serwis informacyjno-doradczy dla obywateli i przedsiębiorstw, zawiera praktyczne informacje na temat praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie. Informacje te dotyczą między innymi: pobytu, studiów, pracy, zakupów, podróży oraz – w przypadku firm – prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

o   Baza SMOT (Single Market Obstacle Tool) – narzędzie do wykrywania przeszkód na Jednolitym Rynku UE

o   SOLVIT – bezpłatny system, który pomaga rozwiązywać problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania europejskiego prawa przez urzędy innych państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii. Centrum SOLVIT Polska zapewnia wsparcie zarówno polskim obywatelom, mieszkającym w tych krajach, jak i przedsiębiorcom, którzy oferują usługi transgraniczne.

SME Fedback – korzyści dla firm:

– poprawa jakości prawa UE,

– możliwość realnego wpływania na dostosowanie przepisów UE do oczekiwań sektora biznesu.

 

Przedsiębiorco wypowiedz się! Masz taką możliwość!