Obrazek nagłówkowy

Pierwszy konkurs NCBR w ramach krajowego planu odbudowy – KPO IPCEI CIS na rzecz transformacji cyfrowej.

24.01.2024 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
plakat KPO-IPCEI

Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to cele, w które wpisuje się konkurs KPO IPCEI CIS, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla Inwestycji C3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na realizację działania przeznaczono budżet w wysokości niemal 445 mln zł.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano m.in. podjęcie działań inwestycyjnych nakierowanych na wsparcie infrastruktury przetwarzania danych, w tym, w ramach IPCEI-CIS, czyli dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie infrastruktury i usług chmurowych nowej generacji (Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services).

– W konkursie wyłonimy projekty badawczo-rozwojowe obejmujące wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego – dodał dr Jacek Orzeł.

Konkurs KPO IPCEI CIS wpisuje się w cele Inwestycji C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz służy rozwojowi i pierwszym przemysłowym wdrożeniom zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych w kierunku budowania przetwarzania danych w chmurze i w ramach przetwarzania brzegowego.

Konkurs KPO IPCEI CIS, zorganizowany w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO, jest skierowany do samodzielnych wnioskodawców, którzy podzieleni zostali na dwie kategorie:

  • Partnerów Bezpośrednich (Direct Partners), czyli podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), dla których w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy oraz
  • Partnerów Pośrednich (Indirect Partners), czyli podmioty (w tym przedsiębiorstwa i organizacje badawcze), których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBR.

Serdecznie zapraszamy !!!

plakat KPO-IPCEI