Obrazek nagłówkowy

Nabór wniosków dla MŚP- „Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)”

10.05.2024 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)”. Nabór rozpocznie się 28 maja i potrwa do 19 czerwca 2024.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Konkurs skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Poziom dofinansowanie: do 50 %.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

– udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji

– wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminarium/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji

– kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji

– misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025r.)

– misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025r.)

Szczegóły dostępne są na stronie: Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) – PARP – Centrum Rozwoju MŚP