Obrazek nagłówkowy

Klucze do Japonii – konkuruj o sponsorowanie przygotowania swojego business planu wejścia na rynek japoński

23.06.2023 | Fundusz Górnośląski S.A.

Centrum UE-Japonia prowadzi obecnie nabór wniosków o wsparcie w ramach programu „Klucze do Japonii” – KONKURUJ O SPONSOROWANIE PRZYGOTOWANIA SWOJEGO BUSINESS PLANU WEJŚCIA NA RYNEK JAPOŃSKI.

„Keys to Japan” to inicjatywa finansowana przez Komisję Europejską, zarządzana przez Centrum UE-Japonia, której celem jest pomoc wybranym europejskim MŚP rozważającym wprowadzenie produktu lub usługi do obrotu w Japonii poprzez opracowanie szczegółowego i spersonalizowanego planu wejścia na rynek.

Warunki finansowe konkursu 2023/2024:

Koszt opracowania business planu to 10 000 euro: 9 000 euro pokrywa Centrum UE-Japonia, a 1000 euro pokrywa MŚP.

Plan przygotuje prestiżowa firma JMEC.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Wnioskodawcy muszą być obywatelami państwa członkowskiego UE i pracować na stanowisku kierowniczym w firmie z sektora MŚP z siedzibą w UE.

Wnioskodawcy muszą mieć co najmniej 20 lat w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego.

Termin składania wniosków: 3 lipca 2023 r. (godz. 17:30 czasu tokijskiego)

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy online:

https://www.eu-japan.eu/market-entry-business-plan-support-keys-japan

Zapraszamy do udziału!

Kontakt dla firm z województwa śląskiego, które są zainteresowane udziałem w spotkaniach:

Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 623, – 620

Kontakt dla firm z pozostałych regionów:

https://www.een.org.pl/een/kontakt