Obrazek nagłówkowy

Zdobądź grant z Funduszy Norweskich – trwa nabór „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

10.02.2022 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję konkursu dla przedsiębiorców działających w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Projekty mogą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w obszarze wód, ekologii oraz turystyki. Najciekawsze projekty, wpisujące się w cele konkursu, mogą liczyć na dofinansowanie do 2 mln euro.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to konkurs organizowany dzięki finansowaniu z Funduszy Norweskich.
Celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań, bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług.
O wsparcie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze wód (śródlądowych lub morskich) oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje, np. zakup maszyn, roboty budowlane i materiały, ale również na eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze.
Beneficjent musi zapewnić wkład własny w postaci środków pieniężnych w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Wnioski w ramach „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” można składać do 31 marca 2022 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie PARP