Obrazek nagłówkowy

Webinarium „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”

23.09.2022 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP oraz jednostki sektora finansów publicznych, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie biznesowe on-line pn.: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”.

Termin i czas szkolenia: 06 października 2022 r., godz. 09.00-14.30

Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Tematyka spotkania:

 • Sposoby zawierania umów w międzynarodowych;
 • Ułatwienia dla MŚP – zwiększenie udziału w rynku zamówień publicznych;
 • Sposoby zawierania umów w zamówieniach publicznych – omówienie najczęściej występujących przypadków;
 • Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy;
 • Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej;
 • Umowa ramowa;
 • Zasady podpisywania umów;
 • Sposoby zabezpieczenia umów;
 • Klauzule waloryzacyjne;
 • Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności.

Prelegent:

dr. Grzegorz Basiński

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture. Z wykształcenia oraz pasji fizyk i informatyk. Uznany specjalista, audytor i wykładowca w zakresie technologii teleinformatycznych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka, IT oraz zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Fizyka oraz Apsley Business School w Londynie i Głównej Szkoły Menadżerskiej Collegium Humanum, na których uzyskał tytuły Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz w najbliższym czasie przystąpi do obrony tytułu Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001 oraz MoR® Certificate in Risk Management. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Factor Analysis of Information Risk w Kalifornii oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach na Kierunkach Administracja o specjalności Cyberbezpieczeństwo, Frontend developer, Cyberbezpieczeństwo z elementami audytu w administracji publicznej. Współautor wytycznych kształcenia dla Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C.

Uczestnicy spotkania poznają także możliwości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w transakcjach międzynarodowych oferowane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Dofinansowano z Programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.