Obrazek nagłówkowy

W tym roku świętujemy nasze 15. urodziny!

24.03.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

W 2023 roku przypada 15 rocznica funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network – największej europejskiej sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie w 40 krajach na całym świecie działa ponad 450 ośrodków, które zatrudniają niemal 3000 ekspertów, świadczących usługi na rzecz wsparcia innowacji i internacjonalizacji działalności. Oferujemy kompleksowe usługi firmom z sektora MŚP, aby mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne.

Tworzymy międzynarodową sieć wspierania przedsiębiorczości.

Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

W ciągu 15 lat z usług sieci skorzystało ponad 4 mln przedsiębiorców z sektora MŚP, z kilkudziesięciu państw, a nieodpłatnie wsparcie od Sieci otrzymało ponad 100 tysięcy polskich przedsiębiorców. Służymy radą i pomocą firmom ze wszystkich sektorów gospodarki – od rolnictwa po przemysł 4.0.

Bezpłatnie doradzamy firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W szczególności oferujemy:

– pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy na rynkach międzynarodowych,
– udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych i misjach gospodarczych,
– wspieramy w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe,
– doradzamy w zakresie unijnych inicjatyw i prawa,
– radzimy, jak włączyć technologie cyfrowe do procesów biznesowych,
– pomagamy w opracowaniu bardziej zrównoważonych modeli działalności firmy,
– oferujemy udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach

Zapraszamy do kontaktu!
info@een.net.pl

#EENis15