Obrazek nagłówkowy

VI Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

08.12.2022 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

14 grudnia po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Funduszy Europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” po dwóch latach online, wraca w formule hybrydowej z wyjątkową agendą. Wydarzenie adresowane jest do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I. Jak również przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach strategii badań i rozwoju. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.

Prelegenci występujący w czasie VI Konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” to ważne osoby reprezentujące administrację publiczną, instytucje europejskie oraz świat nauki i biznesu odpowiedzialne za wzmacnianie innowacyjności polskiej i europejskiej gospodarki, wśród nich Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Peter Droell – Dyrektor Departamentu E, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, profesor Tadeusz Burczyński – dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP i firm, którzy przedstawią swoje doświadczenia związane z innowacyjnością oraz możliwymi formami jej wsparcia.

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna do firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych UE, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa, ponieważ poza panelem zostanie przeprowadzony także praktyczny warsztat na temat konkursu.

Dla przedsiębiorców kontynuujących lub rozpoczynających swoją innowacyjną działalność, przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także prelekcję o podstawach aplikowania o Fundusze Europejskie we współpracy z PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokładny program Konferencji oraz rejestracja są dostępne pod linkiem: http://konferencja2022.strategiebplusr.pl/

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.