Obrazek nagłówkowy

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na udział w targach, inwestycje i usługi budowlane w ramach Programu Re_Open UK

15.03.2023 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Do 23 marca 2023 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach marcowej rundy naborów programu Re_Open UK.

W ramach programu Re_Open UK dofinansowanie mogą otrzymać firmy o statusie MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, które:

  • są zarejestrowane i prowadzą działalność na terytorium RP,
  • działalność nie była zawieszona od 2018 lub 2019 roku do dnia złożenia wniosku,
  • prowadziły wymianę towarów lub usług z UK w latach 2018 lub 2019,
  • odnotowały spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub odnotował wzrost kosztów, które są bezpośrednim skutkiem brexitu.

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na:

  • udział w zagranicznych targach
  • inwestycje– nabycie albo wytworzenie środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • pokrycie kosztów zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie,
  • pokrycie kosztów szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 100% wartości projektu.

Program jest odpowiedzią na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Wyjście Wielkiej Brytanii z szeregów państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza fundamentalną zmianę dla całej wspólnoty, w tym również dla polskich firm. Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.  Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzajacego.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej www.reopen.biz

Uwaga! 17 marca 2023 odbędzie się webinar z ekspertami Programu Re_Open UK, podczas którego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać dotację na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit.

Termin: 17 marca 2023, godz. 10:00-12:00

Zgłoszenia: https://forms.office.com/e/1iGzfeA6ke