Obrazek nagłówkowy

Szkolenie: Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych – 18 listopada

25.10.2022 | Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
szkolenie plakat baner

EEN przy IPH w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w hybrydowym szkoleniu pt. Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych”, organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej w dniu 18 listopada 2022 r. w godz. 10.00-12.00.

Szkolenie jest adresowane do firm z sektora MŚP zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

W jego trakcie zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Uprawnienia wykonawców w trakcie postępowania.
  2. Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  3. Waloryzacja wynagrodzenia umownego.

Szkolenie poprowadzą:
radca prawny Magdalena Ostasz
 – specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradza zarówno instytucjom publicznym (jednostkom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które występują w charakterze zamawiającego, jak i prywatnym instytucjom, które występują w charakterze wykonawcy. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentuje obsługiwane podmioty w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem.
Ponadto, specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w obszarze związanym z działalnością badawczo-rozwojową, w tym tworzeniu start-upów, przygotowywaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz wszelkich umów związanych z tą działalnością.

radca prawny Agnieszka Żak – specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Ponadto posiada znaczne doświadczenie w prawie procesowym cywilnym. Od lat reprezentuje klientów kancelarii w sprawach sądowych. Zajmuje się także bieżącą obsługą szeregu klientów kancelarii w zakresie prawa umów.

radca prawny Aneta Sacha – specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywaniu projektów umów, ich negocjowaniu oraz realizacji.
Świadcząc obsługę prawną, obsługiwała dziesiątki dużych wielomilionowych inwestycji. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym przy obsłudze przedsiębiorców, podmiotów publicznych, prowadzeniu negocjacji biznesowych, a także reprezentacją stron podczas sporów sądowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i rejestracja na stronie IPH w Krakowie.