Obrazek nagłówkowy

Szkolenie „Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku”, 20.05.2022 r. Rzeszów

10.05.2022 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
een_szkolenia_1-80

„Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku”

5 maja 2022 r. ruszył nabór w ostatnim już konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP. Działanie ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Jest to bardzo dobra okazja aby w kończącej się już perspektywie finansowej pozyskać środki na rozwój firmy w obszarze umiędzynarodowiania.

Wspierając internacjonalizację MŚP z regionu Podkarpacia, ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku”

Podczas szkolenia zostaną omówione warunki prawidłowego przygotowania firmy i koncepcji internacjonalizacji w celu pozyskania dofinansowania dla projektów związanych z wprowadzeniem na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Omówione zostaną m.in.

– warunki jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo oraz produkt podlegający internacjonalizacji,

– model biznesowy internacjonalizacji

– zasady realizacji/rozliczania projektu internacjonalizacji,

– koszty kwalifikowalne do dofinansowania,

– kryteria wyboru projektów.
W programie będzie również mowa o możliwościach dofinansowań dla przedsiębiorstw z sektora MŚP związanych z planowanym uruchomieniem w 2022 roku funduszy z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
Szkolenie poprowadzi Dariusz Sołek – ekspert branżowy z wieloletnim doświadczeniem w specjalistycznym doradztwie dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków na realizację  projektów inwestycyjnych i badawczych z funduszy krajowych oraz unijnych.
Kiedy i gdzie?
Szkolenie w formie stacjonarnej, odbędzie się  20 maja 2022r., w godz. 10:00 – 14:00, w Hotelu ”Nowy Dwór” w Świlczy k/Rzeszowa,  Świlcza 146E
Jak wziąć udział?
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem FORMUARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 17 860 57 45
REJESTRACJA TRWA DO 19 MAJA 2022 R., do godz.: 10:00