Obrazek nagłówkowy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – zapraszamy na nasze wydarzenia

31.10.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
13_STP-coverphoto

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza przedsiębiorców do udziału w wydarzeniach.

1. Bezpłatne szkolenie: Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis – jak prawidłowo stosować regulacje w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027.

Na szkoleniu omówimy zagadnienia t.j.:
• podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczna, analiza przesłanek wystąpienia pomocy – test pomocy publicznej, podmioty i działania podlegające regułom pomocy w projekcie;
• podstawy dopuszczalności: pomoc publiczna, pomoc de minimis; programy pomocowe stanowiące podstawę udzielania pomocy publicznej i pomocy w lata 2021-2027;
• poziomy występowania pomocy w projektach: beneficjent, partner projektu, projekty realizowane przez konsorcja

Termin szkolenia: 14.11.2023 r., w godzinach 9:00-15:00
Miejsce: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Szczegóły oraz rejestracja: https://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-jak-prawidlowo-stosowac-regulacje-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2021-2027,475.html

2. Eksperckie konsultacje dotyczące przygotowania wniosków aplikacyjnych do programu EIC Accelerator w ramach programu HORYZONT EUROPA.

Termin konsultacji: 13-17.11.2023 r., w godzinach 8:00-14:00
Miejsce: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków/ online za pośrednictwem platformy MS Teams

Rejestracja mailowa – jadwiga.widziszewska@pk.edu.pl

 

3. Konsultacje i usługi doradcze wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie pozyskania dofinansowania na projekty B+R.

Termin konsultacji: 13-17.11.2023 r., w godzinach 8:00-14:00
Miejsce: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków/ online za pośrednictwem platformy MS Teams

Rejestracja mailowa – tomasz.stawarz@pk.edu.pl

Zapraszamy!