Obrazek nagłówkowy

Spotkanie informacyjne: „Open Day Re_Open UK” – 17 października

05.10.2022 | Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Zaproszenie_Krakow_re_open_uk

Zapraszamy do wzięcia udziału w Spotkaniu informacyjnym programu Re_Open UK, które odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godz. 10.00.

W trakcie jego trwania, będą mogli Państwo porozmawiać z ekspertami o rundach naboru Re_Open UK, które wystartowały 15 września br.

Poruszone zostaną następujące tematy:

  • Idea Programu
  • Typy projektów
  • Kryteria oceny formalno-merytorycznej
  • Dobre praktyki przy składaniu wniosku o dofinansowanie
  • Założenia programu krajowego FENG Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
  • Program Horyzont Europa

Dla kogo jest przeznaczone to spotkanie?
Jest ono adresowane dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zostali dotknięci skutkami BREXIT-u.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie IPH w Krakowie.