Obrazek nagłówkowy

Spotkanie informacyjne on-line dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej – II nabór w ramach Działania Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – 17 lipca 2024 r.

08.07.2024 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Biuro Regionalne w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach Działania A1.2.1 KPO –  Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa do udziału w spotkaniu informacyjnym on-line.

Celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Zakres działania obejmuje następujące Kody PKD:

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Pola kempingowe i pola namiotowe;
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • Ruchome placówki gastronomiczne;
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Działalność związania z projekcją filmów;
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Działalność agentów turystycznych;
 • Działalność pośredników turystycznych;
 • Działalność organizatorów turystyki;
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • Działalność muzeów;
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2024 roku w godzinach 10:00 – 12:00.

W trakcie spotkania zostaną wyjaśnione zasady aplikowania oraz zmiany kryteriów w odniesieniu do I naboru. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom PARP oraz Operatorom konkursu dedykowanym przedsiębiorcom z Polski Wschodniej.

Program spotkania oraz rejestracja na wydarzenie: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/event/3452