Obrazek nagłówkowy

Spotkania biznesowe „City for the future” – Budapeszt, 24.05.2022

20.04.2022 | Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
b2b-reka

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza firmy oferujące rozwiązania z zakresu smart city do udziału w bezpłatnych spotkaniach biznesowych towarzyszących wystawie „City for the Future”.

Impreza odbędzie się 24 maja 2022 roku w centrum wystawienniczym HungExpo w Budapeszcie. Wystawa współorganizowana jest w ramach współpracy izb gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej, w partnerstwie z węgierskim stowarzyszeniem samorządów lokalnych TOOSZ, które w jego trakcie przeprowadzi swoje walne zgromadzenie z oczekiwaną ilością około 150 uczestników. Dzięki temu także firmy biorące udział w spotkaniach B2B i zwiedzające wystawę będą mogły zaprezentować swoją ofertę nie tylko innym podmiotom biznesowym, ale również władzom węgierskich miast.

Rejestracja na organizowane przez sieć Enterprise Europe Network spotkania biznesowe jest możliwa do 22 maja b.r. na platformie https://city-for-future-budapest-2022.b2match.io/. Przy jej pomocy, na podstawie opublikowanych tam profili uczestnicy będą następnie umawiać się na rozmowy, które odbędą się według indywidualnie rozpisanych grafików, 24 maja, w centrum HungExpo w Budapeszcie – w specjalnie wydzielonej do tego przestrzeni z ponumerowanymi stolikami, bądź w przypadku spotkań z wystawcami na ich stoiskach.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Agnieszką Czubak (tel. 12 428 92 54, e-mail: aczubak@iph.krakow.pl).