Obrazek nagłówkowy

Projekt ESSENCE – zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich

27.10.2022 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
logo essence

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie zachęca do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu ESSENCE realizowanego przez partnerów z Polski, Chorwacji, Włoch, Belgii, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii.

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w szkolnictwie wyższym. Aby sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców i osób rekrutujących, kursy związane z najbardziej pożądanymi umiejętnościami miękkimi, będą oparte na perspektywie pracodawców. Od 2020 roku, na samym skraju czwartej rewolucji przemysłowej, konkurencyjność strategiczna w coraz większym stopniu opiera się na zasobach kapitału intelektualnego – stąd potrzeba pielęgnowania nowych talentów menedżerskich, które są silnie umocowane nie tylko na wiedzy technicznej, ale przede wszystkim na miękkich i niematerialnych zdolnościach. ESSENCE ma na celu rozwijanie pełnego zestawu nowych umiejętności miękkich wśród studentów i świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić ich edukację i konkurencyjność w zakresie zatrudnienia.

ESSENCE gromadzi obszerną próbkę doświadczeń, wiedzy i praktyk reprezentowanych przez każdego zaangażowanego partnera. Unikalne doświadczenia partnerów oznaczają wyjątkową okazję do wykorzystania systemu wartości opartego na różnorodności. Projekt będzie realizowany przez 7 partnerów pochodzących z: Polski, Chorwacji, Włoch, Belgii, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii reprezentujących różne środowiska (biznes/ICT, instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje pozarządowe) przez 24 miesiące. ESSENCE ma na celu dotarcie do głównych grup docelowych, do których należą studenci uczelni wyższych i młodzi absolwenci, wykładowcy akademiccy, instytucje szkolnictwa wyższego, trenerzy/mentorzy biznesowi, przedsiębiorcy i przedstawiciele MŚP.

Wśród produktów projektu wymienić należy m.in. interaktywną platformę online (platforma OER) dostępną dla wszystkich zainteresowanych stron także po formalnym zakończeniu projektu celem lepszego wykorzystania i waloryzacji planowanych wyników ESSENCE, obszerny katalog narzędzi szkoleniowych wspierających studentów szkół wyższych w zakresie umiejętności miękkich w celu zwiększenia szans na zatrudnienie, słownik biznesowy online w formie mapy pojęć, a także niestandardowe szkolenia dotyczące samodoskonalenia i rozwoju kariery.