Obrazek nagłówkowy

Program Pracy EIC 2022 został opublikowany – więcej możliwości, nowe inicjatywy

11.02.2022 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
EIC-WP-general-2022_850

Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022 (EIC WP2022). Tym samym została uruchomiona kolejna pula finansowania – w tym roku jest to ponad 1,7 mld euro. Innowatorzy mogą aplikować do EIC Pathfinder, Transition i Accelerator. 

Uruchomiona w marcu 2021 r. jako główna nowość programu Horyzont Europa, Europejska Rada ds. Innowacji dysponuje całkowitym budżetem na lata 2021–2027 w wysokości ponad 10 mld euro.

Przyjęty Program Prac 2022 otwiera możliwości finansowania dla innowatorów, aby zwiększyć skalę ich przełomowych innowacji i stworzyć nowe rynki, na przykład w dziedzinie informatyki kwantowej, baterii nowej generacji i terapii genowej.

Program Pracy EIC 2022 zawiera kilka nowych elementów, które upraszczają proces składania wniosków i wpisują się w realizację polityki UE.

Nowości:

  • Nowa inicjatywa EIC Scale-Up 100: Wspierając od 2018 r. już ponad 2600 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i start-upów EIC wprowadza inicjatywę EIC Scale-up 100, aby zidentyfikować 100 obiecujących firm z UE, które mają potencjał, by stać się „jednorożcami” (o wartości ponad 1 mld euro).
  • Inwestycje kapitałowe powyżej 15 mln euroAkcelerator EIC umożliwi firmom pracującym nad technologiami o strategicznym znaczeniu dla Europy ubieganie się o inwestycje EIC o wartości większe niż dotychczasowe 15 mln euro.
  • Silniejsze wsparcie dla innowatorek:
    • Opracowanie indeksu innowacji płci i różnorodności w celu identyfikacji luk i zachęcania do różnorodności w firmach. Zapewni to spójne informacje inwestorom, sponsorom, klientom i decydentom.
    • Edycja EU Prize for Women Innovators w 2022 r. będzie obejmować dwie dodatkowe nagrody dla innowatorek poniżej 35. roku życia – w sumie przyznanych zostanie sześć nagród: trzy nagrody dla najbardziej inspirujących innowatorek w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, oraz trzy nagrody dla najbardziej obiecujących „Rising Innovators” w wieku poniżej 35 lat.

Dokument jest już dostępny: EIC WP 2022