Obrazek nagłówkowy

Polskie stoisko na targach REHACARE 2022!

21.07.2022 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza polskie firmy i startupy z branży medycznej do udziału i nieodpłatnego skorzystania z polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego, które zostanie zorganizowane na targach Rehacare 2022 w Dusseldorfie.

Targi Rehacare to jedne z najważniejszych imprez wystawienniczych adresowanych do podmiotów działających w obszarach związanych z rehabilitacją, profilaktyką, integracją i opieką. Każdego roku ponad 700 wystawców krajowych i międzynarodowych prezentuje swoje najnowsze urządzenia, produkty i systemy do opieki rehabilitacyjnej. Udział w tym wydarzeniu daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z firmami i specjalistami z branży rehabilitacyjno-pielęgniarskiej, jak również stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z trendami i nowościami rynkowymi.Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 14-17 września 2022 r.

Celem organizacji stoisk jest promocja oferty polskich firm działających w branży medycznej wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą na danym wydarzeniu, czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na polskim stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie biorą osobistego udziału w imprezie.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskich stoiskach PARP umożliwia:

  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, ulotki, gadżety),
  • wyświetlanie filmów promocyjnych na dostępnych ekranach,
  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań z wybranymi partnerami biznesowymi.

Informujemy, że wszystkie firmy zainteresowane osobistym skorzystaniem z powyższej oferty, we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i biletów wstępu na targi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Agnieszką Promianowską, agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas targów Rehacare 2022 w Dusseldorfie zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego na lata 2020-2022, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: https://medical.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/316727,polskie-stoisko-na-targach-rehacare-2022-.html