Obrazek nagłówkowy

Podsumowanie badania ankietowego SME Panel nt. cyberbezpieczeństwa.

05.05.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.

Na początku tego roku nasze ośrodki włączyły się w promocję ankiety Komisji Europejskiej skierowanej do firm aktywnie działających w sektorze cyberbezpieczeństwa. Badanie miało na celu wypracowanie wspólnych zaleceń i podstaw do planowanych programów wsparcia, które pomogłyby takim firmom stawić czoła wyzwaniom i ułatwiłyby im dalszy rozwój.

Przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w badaniu jeszcze raz dziękujemy za wkład i poświęcony czas!

W jednym z pytań, poproszono firmy o wymienienie głównych barier, na jakie napotykają w swojej działalności. Firmy najczęściej wskazywały na brak finansowania dłużnego, czy finansowania kapitałowego, fragmentację rynku europejskiego, niewystarczającą świadomość, jak uzyskać dostęp do odpowiedniego finansowania oraz niepewność ram legislacyjnych.

W raporcie Komisji, który przekazujemy w załączeniu, znajdą Państwo więcej informacji, spostrzeżeń i wniosków uzyskanych od firm z przedmiotowej tematyki.

Raport – do pobrania w formacie pdf