Obrazek nagłówkowy

Opóźnienia w płatnościach – aktualizacja przepisów UE. Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach.

24.01.2023 | Fundusz Górnośląski S.A.

Unijne przepisy dotyczące opóźnień w płatnościach (dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach) doprowadziły do ograniczenia skali tego zjawiska. Jednak ponad 60% przedsiębiorstw w UE nadal nie otrzymuje płatności w terminie, a małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są najbardziej dotknięte tym problemem.

Przedmiotowa inicjatywa ma pomóc MŚP poprzez rewizję obowiązujących przepisów UE dotyczących płatności w oparciu o dostępne i przyszłe dane w celu promowania zdecydowanej zmiany w kierunku kultury „szybkich płatności”.

Zaproszenie do zgłaszania uwag
Nadsyłanie opinii: Otwarte
Okres nadsyłania opinii
12 stycznia 2023 – 17 marca 2023 (północ czasu brukselskiego)

Możesz już przesłać swoją opinię w odpowiedzi na to zaproszenie do zgłaszania uwag. Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą. Otrzymane opinie zostaną zamieszczone na tej stronie i w związku z tym muszą być zgodne z zasadami zamieszczania opinii.

Więcej informacji o zaproszeniu do zgłaszania uwag

Jeśli chcesz wziąć udział w debacie, musisz się zarejestrować lub zalogować, korzystając z własnego konta w serwisie społecznościowym.

Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków: Pobierz  polski (594.8 KB – PDF – 6 str.)

Komisja chciałaby poznać Twoje zdanie – ANKIETA: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13665-Opoznienia-w-p%C5%82atnosciach-aktualizacja-przepisow-UE/addFeedback_pl?p_id=31769847