Obrazek nagłówkowy

Nowa platforma ePing SPS&TBT- dostęp do informacji dotyczących wymagań w zakresie produktów

01.04.2022 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Światowa Organizacja Handlu (WTO) uruchomiła  zmodyfikowaną, bezpłatną platformę on-line: ePing https://eping.wto.org/ . Paltforma ta integruje na poziomie WTO system przesyłania notyfikacji SPS (SPS NSS), system zarządzania informacjami SPS (SPS IMS) – handlowe sprawy sporne, system powiadamiania ePing o nowych notyfikacjach SPS/TBT krajów WTO, a także TBT Notification Submission System i TBT Information Management System (handlowe sprawy sporne).

Tym samym platforma ta będzie stanowiła jeden punkt wejścia/dostępu do śledzenia informacji dotyczących wymagań w zakresie produktów (regulacji, notyfikacji członków WTO) w zakresie TBT i SPS i podejmowania dalszych działań z tym związanych (fora współpracy: możliwość wzajemnej wymiany informacji na poziomie międzynarodowym, krajowym np. komentarzy, tłumaczonych regulacji administracji i biznesu; prawa do zamieszczania notyfikacji – Enquiry Points z tzw. prawami administracyjnymi, między zarejestrowanymi członkami WTO; automatyczne otrzymywanie powiadomień mailem w przypadku pojawienia się nowej notyfikacji dot. produktu/danego kraju/regionu na świecie).

Bliższe informacje w zakresie funkcjonowania i bezpłatnej rejestracji w tej platformie znajdują się, w załączonej prezentacji.

Zachęcamy Państwa do użytkowania tego skutecznego narzędzia, który w bezpośredni i jasny sposób daje dostęp do bieżących notyfikacji TBT/SPS dokonywanych przez członków WTO (co daje możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku gdy dana regulacja może stanowić barierę w handlu w obszarze TBT/SPS).

Kontakt w sprawie platformy:

Grzegorz Sinacki
główny specjalista
Wydział Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. /22/ 411 97 74
grzegorz.sinacki@mrit.gov.pl