Obrazek nagłówkowy

NCBIR ogłosiło konkurs Seal of Excellence w ramach FENG.

30.05.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
seal foto

Konkurs adresowany jest do polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania.

Wsparciem mogą zostać objęte prace badawczo-rozwojowe, czyli badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe, w zakresie od 5 do 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL).
Wniosek o dofinansowanie musi obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt oceniony przez Komisję Europejską, bądź jego część dotycząca przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Termin naboru: 30.05. – 16.08.2023r.
Budżet: 45 000 000 zł

Szczegóły: <tutaj>