Obrazek nagłówkowy

Nabór uczestników na wyjazdową Misję Gospodarczą na targi SIAL PARYŻ 2022

23.05.2022 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
sial-paris

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z  o. o. w Kielcach w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedsiębiorców z województwa Świętokrzyskiego działających w sektorze spożywczo-przetwórczym do złożenia wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w misji zagranicznej na targi SIAL Paryż 2022, w terminie 14-19 października 2022 r.  Liczba miejsc ograniczona.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 20 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu oraz stoiska wystawienniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”,  Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 27.05.2022 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:

anna.braun@sejmik.kielce.pl

w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi SIAL Paryż 2022

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji, na temat udział w misji nie wahaj się skontaktować z nami:
Karolina Kaczmarska tel.: 539 934 228, Karolina Jarocha tel.: 539 934 214