Obrazek nagłówkowy

Mikrodrobiny plastiku, granulaty z tworzyw sztucznych – Komisja Europejska liczy na głos MŚP przed wprowadzeniem nowego prawodawstwa

01.02.2023 | Fundusz Górnośląski S.A.
Icon_EEN_new

W imieniu Komisji Europejskiej zachęcamy przedsiębiorców z naszego województwa do udziału w kolejnej już ankiecie realizowanej w ramach cyklu SME PANEL. Tym razem chodzi o opinie na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego, które wymagałoby od wszystkich przedsiębiorstw produkujących, przetwarzających, transportujących i przechowujących granulaty z tworzyw sztucznych w UE przyjęcia dobrych praktyk, zapobiegających wydostawaniu się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczających straty granulatu.

Niniejszy kwestionariusz skierowany jest WYŁĄCZNIE do przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej i przetwarzających granulaty z tworzyw sztucznych (plastików).

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa z przedmiotowego sektora, zwłaszcza na mikro i małe firmy.

 
Link do ankiety on line: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets (pole wyboru języka, w jakim będzie wypełniana ankieta znajduje się po prawej stronie, w zakładce „Languages”)

W pierwszym pytaniu ankiety „Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie” prosimy o zaznaczenie opcji „Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości”czyli sieć Enterprise Europe Network.

Ankieta będzie otwarta do 22 lutego 2023 r.

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!