Obrazek nagłówkowy

Międzynarodowe spotkania „Innovate for Aerospace”

17.05.2022 | Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
Innovate for Aerospace

Rosnąca rola przemysłu lotniczego i kosmicznego w regionie, istniejące kontakty osobiste oraz bliskie relacje w biznesie i badaniach naukowych oferują duży potencjał dla wzmocnienia współpracy pomiędzy firmami i podmiotami działającymi w tej dziedzinie. Innovate for Aerospace to trójstronne wydarzenie, skupiające się na regionach Śląska (PL), Południowych Moraw (CZ) i Północnej Nadrenii-Westfalii (DE), mające na celu wspieranie międzynarodowych badań i działań innowacyjnych w przemyśle lotniczym.

Pierwsza część tego wydarzenia, która odbędzie się podczas Startup-Week Dusseldorf, będzie miała charakter wprowadzający i stanowi rozgrzewkę przed przyszłymi działaniami. Następnie, we wrześniu 2022 r., odbędzie się matchmaking online oraz rozmowy z ekspertem.

Wydarzenie będzie trwać od 20 czerwca do 30 września 2022r.

Rejestracja na wydarzenie na dedykowanej stronie internetowej. 

Tematy:

 • Zrównoważone lotnictwo
 • Efektywne klimatycznie źródła energii i napęd
  • biopaliwa i zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)
  • neutralne dla klimatu źródła energii
  • lotnictwo elektryczne (akumulatory/ekologiczna energia elektryczna)
  • ogniwa wodorowe/ogniwa paliwowe
 • Zrównoważona konstrukcja
  • wydajna lekka konstrukcja
  • procesy produkcji addytywnej (np. drukowanie elementów z włókna węglowego)
  • materiały biopochodne i inteligentne
  • ocena cyklu życia.
 • Sieci i cyfryzacja w lotnictwie
 • Cyfryzacja podczas testów i certyfikacji
  • czujniki i telemetria (testowanie, obliczanie, pomiary)
  • cyfrowe bliźniaki i cyfrowe cienie, np. analizy wytrzymałościowe i konserwacja predykcyjna.
 • Intermodalne połączenie sieciowe w lotnictwie
  • intermodalny system mobilności: integracja mobilności wspieranej przez lotnictwo z innymi łańcuchami transportowymi
 • Nowa mobilność
  • powietrzne taksówki lub autonomiczne pojazdy do przewozu osób i towarów
  • technologia czujników i sterowanie sztuczną inteligencją
 • Nowa Przestrzeń Kosmiczna
 • Komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
  • prywatne satelity dla nowych usług komercyjnych opartych na danych, obserwacja Ziemi
 • Górnictwo kosmiczne

Dla kogo jest to wydarzenie?

– firm i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
– klastrów i stowarzyszeń
– instytutów badawczych i uniwersytetów

Z jakich dziedzin biznesu?– inteligentna mobilność
– bezpieczeństwo i ochrona
– IT, IoT, Przemysł 4.0, digitalizacja
– elektronika
– fotonika, manipulacja światłem
– energia
– mikro- i nanotechnologia
– ochrona zdrowia
– budownictwo
– tekstylia i włókna
– wzornictwo

Miło nam poinformować, że ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej jest współorganizatorem wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału!