Obrazek nagłówkowy

Międzynarodowe spotkania B2B 2022 – Face the Challenge! Katowice, 21-23.11.2022

28.10.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.
Face the Challenge

Zapraszamy do rejestracji na spotkania kooperacyjne organizowane przez nasz katowicki Ośrodek EEN. Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach 12. edycji EUROPEJSKIEGO KONGRESU MŚP „FACE THE CHALLENGE” 2022. Spotkania B2B będą miały charakter hybrydowy: spotkania na miejscu w Katowicach i online odbędą się w dniach 21 i 22 listopada, a 23 listopada wyłącznie online. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy MŚP.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza przedsiębiorców do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ, która odbędzie się w ramach 12. edycji EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW FACE THE CHALLENGE 2022. Proponujemy udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych w miejscu kongresu jak również w spotkaniach online.

Tegoroczny Kongres koncentruje się wokół tematów, będących dziś największymi wyzwaniami, przed którymi stoją europejscy przedsiębiorcy tj. energetyka, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, finanse i inwestycje dla biznesu, inflacja, rynek pracy, edukacja, rozwój, przywództwo, szkolenia personelu, start-upy, przemysł 4.0 dla MŚP, prawo i podatki, smart city dla biznesu, marketing i sprzedaż, wejście na rynki zagraniczne, ekologia.

UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ JEST NIEODPŁATNE.

Korzyści z udziału w giełdzie:

  • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
  • wymiana doświadczeń,
  • zapoznanie się z najnowszymi trendami w gospodarce krajowej i światowej oraz w sferze badawczo – rozwojowej,
  • zgłębienie wiedzy o nowych rynkach,
  • możliwość zaprezentowania i przedyskutowania pomysłów na nowe, międzynarodowe biznesy w mocno odmienionej rzeczywistości gospodarczej.

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, umawianiem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy:

– pod numerem tel.: +48 32 72 85 600, wewn. 165, 203,
– e-mail: enterprise1@oddzial.fgsa.pl

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi krokami przy rejestracji do giełdy i umawianiu spotkań TUTAJ

Zapraszamy również do udziału w części konferencyjnej Kongresu, którego program dostępny jest na stronie: www.ekmsp.eu

Adres: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla , 40-163 Katowice

Szczegóły oraz program kongresu na stronie: https://ekmsp.eu/