Obrazek nagłówkowy

KREDYT EKOLOGICZNY FENG 2021-2027 – dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

30.05.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
BGK kredyt ekologiczny

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do konkursu Kredyt ekologiczny dla firm.

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK) w terminie: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.

Kto może skorzystać z Kredytu technologicznego?

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa tj.:

  • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)
  • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Szczegóły: <tutaj>

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: kredyt.ekologicznyt@bgk.pl lub zadzwonić na infolinię BGK – Telefon: 22 475 88 88.

BGK kredyt ekologiczny