Obrazek nagłówkowy

Konsultacje społeczne nt. programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa

19.12.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.

Przedsiębiorco! Twoja opinia jest dla nas cenna!

W imieniu Komisji Europejskiej, ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach gorąco zachęca do udziału w konsultacjach społecznych nt. programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Niniejsza inicjatywa ma na celu zebranie opinii od instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz innych zainteresowanych stron na temat programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, „Horyzont 2020” (8. PR) i „Horyzont Europa” (9. PR).

Zebrane przez Komisję Europejską informacje i opinie zostaną wykorzystane do:

  • oceny ex post programu „Horyzont 2020”
  • oceny śródokresowej programu „Horyzont Europa”
  • planu strategicznego „Horyzont Europa” na lata 2025–2027

Konsultacje będą otwarte do 23 lutego 2023 r.

Więcej informacji: 

Powiadomienie o konsultacjach:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en

Link do konsultacji /ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027?surveylanguage=EN (aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy zarejestrować się do EU login)

Z góry dziękujemy za wkład i zaangażowanie !!