Obrazek nagłówkowy

Konsultacje MŚP w sprawie żeglugi śródlądowej

01.07.2024 | Fundusz Górnośląski S.A.

W imieniu Komisji Europejskiej, zachęcamy firmy MŚP z sektora żeglugi śródlądowej do udziału w konsultacjach online i tym samym do podzielenia się swoimi opiniami nt. wymogów dotyczących załogi w żegludze śródlądowej.

Komisja Europejska dąży do stworzenia nowych przepisów poprzez uproszczenie ram / procedur odnośnie załogi w transporcie wodnym śródlądowym oraz do lepszego dostosowanie ich do potrzeb sektora. Ponadto chce zmniejszyć problemy z monitorowaniem zgodności w różnych dorzeczach.

Chodzi przede wszystkim o ograniczenie: obciążeń administracyjnych związanych z rejestracją danych nawigacyjnych załogi dla operatorów żeglugi śródlądowej, kosztów w sektorze żeglugi śródlądowej wynikających z różnych podejść stosowanych w różnych dorzeczach, fragmentacji jednolitego rynku w sektorze żeglugi śródlądowej poprzez ujednolicenie podejścia do wymogów dotyczących załogi.

Zakres konsultacji obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich i koncentruje się na firmach z ww. sektora, w szczególności zlokalizowanych wzdłuż Renu, Dunaju, Sawy i Mozeli.

Konsultacje dostępne będą do 30 września 2024 r.

Link do konsultacji: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Ankieta jest dostępna w języku polskim. Pole wyboru języka znajduje się po prawej stronie – zakładka Languages.

 

Ważne!

W pierwszym pytaniu ankiety online „ Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie?” prosimy wybrać:

Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości,

I podać w następnym polu kod identyfikacyjny ośrodka Enterprise Europe Network (EEN) w Katowicach:

PL00152 – dotyczy firm z województwa śląskiego

Firmy z innych regionów podają kody ośrodka EEN ze swojego regionu. Ośrodki EEN dla firm z pozostałych regionów: https://www.een.org.pl/een/kontakt

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wkład! Tylko z Państwa udziałem możliwa będzie zmiana obowiązującego prawodawstwa w celu uproszczenia, usprawnienia i harmonizacji procesów administracyjnych oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez MŚP.