Obrazek nagłówkowy

Konsultacje MŚP – modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

13.05.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.

Przedsiębiorco! Twoja opinia jest dla nas cenna!

Nasz ośrodek, już po raz kolejny, zachęca firmy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami nt. istotnych dla sektora przedsiębiorczości inicjatyw, polityk, projektów legislacyjnych UE.

Biorąc pod uwagę poważne wyzwania stawiane spółkom w zakresie cyfryzacji, KE chce zatwierdzić nową inicjatywę na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Inicjatywa ta będzie opierać się na dyrektywie z 2019 r. w sprawie stosowania narzędzi cyfrowych, dzięki której możliwe już jest zakładanie firmy w pełni przez internet. Państwa członkowskie są zobligowane implementować tę dyrektywę do prawa krajowego do sierpnia 2022 r.

Komisja zastanawia się obecnie nad możliwościami:

  • zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorstw;
  • ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego (bez dodatkowych formalności) wykorzystywania dotyczących ich informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów,
  • czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;
  • dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.

Zachęcamy przedsiębiorców do wyrażenia swojej opinii w tej tematyce, za pośrednictwem ankiety on line, która będzie otwarta do 3 czerwca 2022 r.

Link do ankiety:

SME Panel – modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Ankieta jest dostępna również w języku polskim (pole wyboru języka po prawej stronie, w zakładce „Languages”

Dziękujemy za Państwa cenny wkład!