Obrazek nagłówkowy

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2023 (EEPA 2023)

30.05.2023 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
informujemy o możliwości przesłania zgłoszenia do konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2023. Formularz zgłoszeniowy (załącznik) można przesłać drogą elektroniczną do 7 lipca 2023 r. na adres e-mail: Joanna.Drobinska@mrit.gov.pl (w wersji word i pdf).

Konkurs EEPA jest formą wyróżnienia najlepszych promotorów i inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości w Europie. EEPA to również forum do nawiązywania współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami.

Konkurs jest adresowany do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, MŚP w zakresie 6 kategorii konkursu, a także do władz publicznych, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt można zgłosić w jednej z sześciu kategorii konkursu:

 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości.
 2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze.
 3. Wspieranie transformacji cyfrowej.
 4. Poprawa otoczenia biznesowego i wspieranie internacjonalizacji biznesu.
 5. Wspieranie zrównoważonej transformacji.
 6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Dwa etapy konkursu:

 1. Etap krajowy – wyłania 2 inicjatywy z różnych kategorii, które następnie są zgłaszane do etapu europejskiego.
 2. Etap europejski – wyłania zwycięzcę w każdej z 6 kategorii konkursu i przyznaje nagrodę główną.

Finał EEPA 2023 odbędzie się 13-15 listopada 2023 r. w Bilbao w Hiszpanii podczas Zgromadzenia MŚP (SME Assembly), na które zostaną zaproszeni przedstawiciele inicjatyw wybranych na etapie krajowym. Organizatorzy EEPA pokrywają koszty noclegu i transportu. Zaproszenie otrzymuje jedna osoba z danej organizacji, przy czym w przypadku trafienia inicjatywy, w ramach danej kategorii, na tzn. krótką listę kandydatów wytypowanych do wygranej jest możliwość wyjazdu dwóch przedstawicieli organizacji.

Ważne informacje:

 • Inicjatywę można zgłosić tylko w jednej z sześciu kategorii.
 • Inicjatywa trwa albo trwała co najmniej 15 miesięcy.
 • MŚP (objęte definicją MŚP) mogą wziąć udział w konkursie tylko w 6 kategorii, pod warunkiem, że zgłaszany projekt nie jest podstawową działalnością firmy, a w pozostałych przypadkach, jeśli jest to formuła PPP. Projekty pochodzące wyłącznie od prywatnych przedsiębiorstw lub osób fizycznych nie kwalifikują się do konkursu.
 • Jeśli organizacja podejmuje wiele działań wpisujących się w różne kategorie konkursu, to zachęcamy do wyboru jednego, konkretnego działania/projektu do zgłoszenia.

Członkowie komisji konkursowej zwracają uwagę na takie aspekty jak:

 • Nowe pomysły wsparcia przedsiębiorczości (co wyróżnia daną inicjatywę).
 • Możliwość odtworzenia projektu w innym regionie.
 • Wpływ inicjatywy na lokalną gospodarkę.
 • Dobrze opracowane zgłoszenie, napisane zwięźle i prostym językiem i przede wszystkim zawierające efekty podjętych działań.
 • Oprawa wizualna.

Warto przypomnieć, że konkurs EEPA 2022 zakończył się wygraną polskiego projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki z Lublina w kategorii 1. Promowanie Ducha Przedsiębiorczości. Projekt polega na wspieraniu kreatywności i pobudzaniu umiejętności przedsiębiorczych wśród dzieci w wieku 6-10 lat.

Polskę podczas EEPA 2022 w Pradze reprezentowały dwie inicjatywy:

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi EEPA:

 • Doświadczenia z konkursu przedstawicieli inicjatywy Przedsiębiorcze Dzieciaki: link.
 • Krótki film z finału EEPA 2022: link.
 • Kompendium EEPA 2022: link.
 • Promoting Enterprise blog.

Zapraszamy do udziału!