Obrazek nagłówkowy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

28.01.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim SA zaprasza na konferencję w sprawie przyszłości Europy. Jest to wyjątkowa okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy.

Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek pochodzisz, podziel się swoją wizją przyszłości Unii Europejskiej!

Możesz opowiedzieć, w jakiej Europie chcesz żyć, i pomóc kształtować naszą wspólną przyszłość.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.

Kto może wziąć udział?

Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypadnie młodym ludziom.

Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia i zgłosić pomysły.

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać wartości określonych w naszej Karcie Konferencji.

Co składa się na Konferencję?

  • Wielojęzyczna platforma cyfrowa ‒ to miejsce, w którym obywatele mogą dzielić się pomysłami i wysyłać opinie. Są one gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane przez cały czas trwania Konferencji..
  • Zdecentralizowane wydarzenia – to imprezy internetowe, fizyczne lub hybrydowe przygotowywane przez osoby, organizacje lub też władze krajowe, regionalne i lokalne w całej Europie.
  • Europejskie panele obywatelskie – to okazja do przedyskutowania różnorodnych tematów i przestawienia zaleceń; panele to reprezentatywna próbę społeczeństwa pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.
  • Sesja plenarna Konferencji – to debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku.

Kto kieruje Konferencją?

Konferencja podlega trzem instytucjom reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej, którzy pełnią funkcję wspólnego przewodnictwa.
Wspólne przewodnictwo wspiera Zarząd, któremu współprzewodniczą trzy instytucje UE (Guy Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego, Clément Beaune, sekretarz stanu ds. UE w imieniu francuskiej prezydencji w Radzie i Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię).
W pracach zarządu pomaga wspólny sekretariat, składający się z urzędników reprezentujących w równym stopniu trzy instytucje.

Jaką rolę odgrywa platforma internetowa?

Platforma cyfrowa to centrum Konferencji: pozwala włączyć się i zabrać głos podczas jej przebiegu. Tutaj możesz dzielić się swoimi przemyśleniami na temat Europy i potrzebnych zmian, zapoznawać się z wypowiedziami innych, szukać wydarzeń w pobliżu, organizować własne wydarzenia i śledzić prace Konferencji.

Jak zabrać głos?

Wystarczy wybrać temat z szeregu zaproponowanych zagadnień i podzielić się swoją opinią. Pomysły będą gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane podczas całej Konferencji. Następnie zostaną uwzględnione podczas dyskusji na forum europejskich paneli obywatelskich i na sesjach plenarnych. Ostateczne wyniki Konferencji zostaną przedstawione w sprawozdaniu dla wspólnego przewodnictwa. Trzy instytucje – każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami – szybko przeanalizują, jak skutecznie zastosować się do wniosków sprawozdania.

 

Zobacz również: W jaki sposób mogę się zaangażować?

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie udana tylko wtedy, gdy weźmiesz w niej udział za pomocą tej platformy. Przyszłość jest w Twoich rękach.

 

Zabierz głos!


Platforma Konferencji w sprawie przyszłości Europy >>>

Konferencja w sprawie przyszłości Europy