Obrazek nagłówkowy

Konferencja i spotkania networkingowe: Zrównoważona gospodarka w programie Horyzoncie Europa 5 – 6.12.2022 r. Warszawa

25.11.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.
sustainable_economy

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu networkingowym, towarzyszącym konferencji i sesji pitchingowej, dotyczących możliwościom pozyskania partnerów oraz finansowania w ramach programu Horyzont Europa w obszarach związanych z Agendą Processes4Planet oraz projektami w zakresie zrównoważonej gospodarki, w szczególności w obszarach:

  • surowce,
  • zaawansowane materiały,
  • biogospodarka.

To międzynarodowe wydarzenie łączące ze sobą świat nauki i biznesu, daje szansę na nawiązanie kontaktów oraz otrzymanie wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach Filara II programu HE – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, w obszarze Klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna.

Podczas konferencji przybliżone zostaną m.in. tematy polityki Komisji Europejskiej, partnerstwa Processes4Planet, a także planowanych konkursów w Horyzoncie Europa. Wydarzenie jest również okazją do poznania potencjalnych partnerów oraz stworzenia konsorcjów. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytutów badawczych, uczelni wyższych, jednostek publicznych, dużych przedsiębiorstw, MŚP, start-upów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji międzynarodowych chcących ubiegać się o dofinansowanie w ramach Horyzontu Europa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ REJESTRACJA POD LINKIEM:

https://meepla.online/siec-badawcza-lukasiewicz/sustainable-economy-in-horizon-europe/lp?language=en

Organizatorzy wydarzenia:

  • Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
  • Krajowy Punkt Kontaktowy – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • A.SPIRE – koordynator Partnerstwa Processes4Planet.

Partnerem wydarzenia jest Komisja Europejska.

Kontakt dla firm z województwa śląskiego, które są zainteresowane udziałem w spotkaniach:

Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203