Obrazek nagłówkowy

Jakie korzyści przyniosą firmie prawa własności intelektualnej w przypadku ekspansji na nowe rynki? Perspektywa Afryki, Chin, Indii, Ameryki Łacińskiej i Morza Śródziemnego i Azji Południowo-Wsch.

28.02.2024 | Fundusz Górnośląski S.A.

Międzynarodowe centra informacyjne dotyczące własności intelektualnej dla MŚP we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) organizują serię sesji szkoleniowych, aby zapewnić europejskim MŚP i zainteresowanym stronom przegląd znaczenia praw własności intelektualnej dla różnych sektorów i odpowiednich klauzul własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem o najbardziej niezwykłych osobliwościach Afryki, Chin, Indii, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Podczas tej sesji będzie omawiane, w jaki sposób wykorzystywać prawa własności intelektualnej do negocjowania i zawierania umów z innymi firmami. Prowadzący udzieli wskazówek dotyczących umów handlowych, w których własność intelektualna odgrywa zasadniczą rolę, a także omówi strategie ochrony interesów handlowych przed naruszeniami i imitacjami, oferując globalny przegląd.

  • Główne atrakcje Twojego produktu/usługi (rozwiązania techniczne, projekt i nazwa)
  • Umowy agencyjne, dystrybucyjne i licencyjne
  • Rejestracja praw własności intelektualnej

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Europejscy przedsiębiorcy, innowatorzy i dyrektorzy biznesowi, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę na temat internacjonalizacji i roli praw własności intelektualnej w najczęściej stosowanych umowach handlowych w procesie internacjonalizacji.

Rejestracja:

REJESTRACJA >>>

 

Źródło: IP Helpdesk >>>

Kontakt dla firm z województwa sląskiego:

Ośrodek Enterprise Europe Network

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

e-mail: enterprise@fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203, 207

Kontakt dla firm z pozostałych regionów:

https://www.een.org.pl/een/kontakt