Obrazek nagłówkowy

INTARG®2023 – spotkania B2B w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji, Katowice, 24-25.05.2023

13.04.2023 | Fundusz Górnośląski S.A.
foto 1

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza przedsiębiorców, wynalazców oraz inne podmioty do udziału w MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH KOOPERACYJNYCH, które odbędą się w ramach 16. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 ze specjalną strefą INTARG® EKO (zielone technologie w energetyce, przemyśle, transporcie i życiu codziennym). Proponujemy udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych podczas Targów, jak również w spotkaniach online.

Rejestracja oraz więcej informacji: https://intarg2023.b2match.io/

Tegoroczna wystawa skupi się na prezentacji innowacyjnych rozwiązań w następujących sektorach: Przemysł; Ochrona Środowiska i Transformacja Energetyczna; Chemia; Biotechnologie; Nanotechnologie; Zdrowie i Medycyna; Społeczne Innowacje; Bezpieczeństwo i Ochrona; Transport i Logistyka; IT; Rozwiązania w życiu codziennym; Przemysł spożywczy; Design; Usługi; Consulting.

Spotkania B2B są okazją do znalezienia rzetelnych partnerów pośród wynalazców, innowatorów, przedsiębiorców, start-upów, inwestorów, klastrów, uczelni i instytucji wspierających rozwój i wynalazczość, z kraju i ze świata, a tym samym wzmocnienia relacji biznesowych oraz wdrażania nowych rozwiązań i wynalazków w biznesie.

UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH B2B JEST NIEODPŁATNE.

Korzyści z udziału w spotkaniach kooperacyjnych:

  • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
  • pozyskanie kreatywnych rozwiązań i technologii,
  • wymiana doświadczeń,
  • zapoznanie się z najnowszymi trendami w gospodarce krajowej i światowej oraz w sferze badawczo – rozwojowej,
  • możliwość zaprezentowania i przedyskutowania pomysłów na nowe, międzynarodowe biznesy w mocno odmienionej rzeczywistości gospodarczej popandemicznej i wojny w Ukrainie.

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją do udziału w wydarzeniu, umawianiem spotkań oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po jego zakończeniu:

– tel.: +48 32 72 85 623, +48 32 72 85 620, +48 32 72 85 621

– e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

Rejestracja oraz więcej informacji: https://intarg2023.b2match.io/

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi krokami przy rejestracji i umawianiu spotkań B2B z innymi uczestnikami TUTAJ

Zapraszamy również do udziału w części konferencyjnej Expo, której program dostępny jest na stronie: https://www.intarg.haller.pl