Enterprise Europe Network Polska Południowa

Wsparcie w prawnych aspektach zatrudniania cudzoziemców dla przedsiębiorstwa realizującego inwestycje zagraniczne

Klient ośrodka to przedsiębiorstwo realizujące inwestycje zagraniczne i od ponad 40 lat świadczące specjalistyczne usługi budowlane dla energetyki, projektujące, budujące i modernizujące linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do ośrodka Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w związku z planowanymi inwestycjami spółka będzie docelowo zatrudniać pracowników do pracy na terenie KSA. Zakładano, że będą to pracownicy pochodzący z KSA, ale dopuszczano, że mogą to być również pracownicy z innych krajów azjatyckich, choć docelowo miejsce ich pracy będzie teren KSA. 

W związku z powyższym powstało zapytanie dotyczące procedur zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorstwo, ale świadczących pracę od pierwszego dnia na terenie KSA, w szczególności aspektów dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zobowiązań podatkowych, a także przepisów prawa pracy i powiązanych z tym uprawnień i świadczeń dla pracowników.

Spółka otrzymała szeroką analizę prawną, która ustaliła, jakie prawo jest właściwe, jak wywiązać się z zobowiązań podatkowych oraz uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej

 

 

 

Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa

śląskie

Województwo

świętokrzyskie

Województwo

małopolskie

Województwo

podkarpackie

Województwo

Enterprise Europe Network Polska Południowa © 2016