Enterprise Europe Network Polska Południowa

Enterprise Europe Network w Polsce

Województwo podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: (17)8676233
Fax: (17)8520611
e-mail: een@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: (17)8501937
Fax: (17)8501936
e-mail: info@dolinalotnicza.pl
http://www.dolinalotnicza.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 0-17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
www: www.een.wsiz.pl

Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa

śląskie

Województwo

świętokrzyskie

Województwo

małopolskie

Województwo

podkarpackie

Województwo

Enterprise Europe Network Polska Południowa © 2016