Enterprise Europe Network Polska Południowa

Enterprise Europe Network w Polsce

Województwo małopolskie

Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.: (12)6282845
Fax: (12)6324795
e-mail: enterprise@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
Tel.: (12)4221866
Fax: (12)2920563
e-mail: szkola@iph.krakow.pl
http://www.iph.krakow.pl

Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa

śląskie

Województwo

świętokrzyskie

Województwo

małopolskie

Województwo

podkarpackie

Województwo

Enterprise Europe Network Polska Południowa © 2016