Enterprise Europe Network Polska Południowa

Enterprise Europe Network w Polsce

Województwo śląskie

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
Tel.: (32) 33 93 110
Fax: (32) 33 93 117
e-mail: een@gapr.pl
http://www.gapr.pl

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
+48 32 72 85 600

e-mail: oddzial@oddzial.fgsa.pl
http://www.oddzial.fgsa.pl

Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa

śląskie

Województwo

świętokrzyskie

Województwo

małopolskie

Województwo

podkarpackie

Województwo

Enterprise Europe Network Polska Południowa © 2016