Enterprise Europe Network Polska Południowa

Enterprise Europe Network w Polsce

Wybierz województwo z którym chcesz się skontaktować:

Województwo śląskie

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
Tel.: (32) 33 93 110
Fax: (32) 33 93 117
e-mail: een@gapr.pl
http://www.gapr.pl

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Aleja Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
+48 32 72 85 600

e-mail: oddzial@oddzial.fgsa.pl
http://www.oddzial.fgsa.pl

Województwo małopolskie

Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel.: (12)6282845
Fax: (12)6324795
e-mail: enterprise@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
Tel.: (12)4221866
Fax: (12)2920563
e-mail: szkola@iph.krakow.pl
http://www.iph.krakow.pl

Województwo podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: (17)8676233
Fax: (17)8520611
e-mail: een@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
Tel.: (17)8501937
Fax: (17)8501936
e-mail: info@dolinalotnicza.pl
http://www.dolinalotnicza.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 0-17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
www: www.een.wsiz.pl

Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1
25-401 Kielce
Tel. (+48) 41 34 32 910
e-mail: een@it.kielce.pl
http://www.it.kielce.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel.: (41) 3680278
Fax: (41) 3680278
e-mail: een@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl

Konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa

śląskie

Województwo

świętokrzyskie

Województwo

małopolskie

Województwo

podkarpackie

Województwo

Enterprise Europe Network Polska Południowa © 2016