Obrazek nagłówkowy

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022

10.10.2022 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022

Data: 19 października 2022 r.

Miejsce: Kompleks Wojskowej Akademii Technicznej (sala kinowa).

Organizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ZAŁOŻENIA FORUM:

  • Przedstawienie modeli innowacji w dziedzinie obronności w innych państwach oraz dyskusja na temat instrumentów innowacji obronnych w perspektywie wykorzystania doświadczeń partnerów zagranicznych przy projektowaniu krajowych rozwiązań systemowych.
  • Dyskusja na temat wykorzystania sojuszniczego akceleratora innowacji obronnych NATO DIANA do rozwoju nowych i przełomowych technologii oraz ich zastosowania w dziedzinie obronności.
  • Zwiększenie konkurencyjności wśród wykonawców projektów – szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw.
  • Ukierunkowanie, budowa i wzmacnianie potencjału krajowych podmiotów naukowo-badawczych oraz przemysłowych w obszarze nowych i przełomowych technologii.

PANELE TEMATYCZNE

Planuje się przeprowadzenie 3 paneli tematycznych:

  1. Together for Innovation: Exploring the cooperation between armed forces and start-ups (Razem na rzecz innowacji: współpraca między siłami zbrojnymi a start-upami)
  2. Rola sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie
  3. Akcelerator DIANA czyli przyspieszamy rozwój technologii przełomowych

UDZIAŁ W FORUM INNOWACYJNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH 2022

Forum realizowane będzie w formie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. Przedsięwzięcie ma charakter zamkniętej konferencji, w której udział wezmą zaproszeni goście. Równolegle prowadzona będzie transmisja online dla zainteresowanych przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz polskiego wojska i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

Zgłoszenia do udziału w formie online prosimy przesłać do 11 października br. na adres
e-mail: forum@mon.gov.pl. Uczestnictwo zostanie potwierdzone poprzez link do transmisji online wydarzenia. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum@mon.gov.pl.