Obrazek nagłówkowy

EventX Life Sciences – Crossroads in healthcare

22.05.2024 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.

Połączenie badań, biznesu, innowacji, badań klinicznych i zdrowia podczas międzynarodowego wydarzenie z zakresu life science pt. EventX Life Sciences – Crossroads in healthcare.

W dniach 8 i 9 października 2024 r. we Florencji zainteresowane strony z sektora opieki zdrowotnej będą badać możliwości partnerstwa oraz omawiać podejścia technologiczne i rozwiązania opracowywane w celu sprostania wyzwaniom i możliwościom w obecnych i przyszłych scenariuszach z zakresu nauk o życiu.

Podczas wydarzenia, oprócz konferencji, warsztatów tematycznych oraz przestrzeni wystawienniczej odbędą się również spotkania B2B pomiędzy wszystkimi interesariuszami w łańcuchu wartości life science (firmy, instytucje badawcze, kliniki, inwestorzy, usługodawcy, instytucje, klastry).

Zakres tematyczny:

  • Farmacja i biofarmaceutyka
  • Urządzenia medyczne
  • Nutraceutyki
  • Cyfryzacja w zdrowiu
  • Opieka zdrowotna
  • Powiązane działania w łańcuchu wartości

Rejestracji na spotkania można dokonać poprzez platformę: https://eventxls-one2one2024.b2match.io/home do 01.10.2024 r.

Rejestracja daje możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami wydarzenia, nawet jeśli ostatecznie nie będziesz mógł wziąć udziału w wydarzeniu we Florencji. Twój profil online będzie aktywny przez rok i w dowolnym momencie będziesz mógł go zaktualizować.

Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy do udziału!