Obrazek nagłówkowy

Czy wiesz jaki wpływ ma Twoja firma na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju?

10.05.2022 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
Czy-wiesz-jaki-wpyw-ma-Twoja-firma-na-realizacj-Celw-Zrwnowaonego-Rozwoju

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, pełniąc rolę ośrodka Enterprise Europe Network, zaprasza do skorzystania z bezpłatnej usługi pomiaru wpływu przedsiębiorstwa na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów, tzw. 5xP:  ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań. Do każdego z zadań Agendy przyporządkowano wskaźniki mierzące postępy ich realizacji – razem 231 wskaźników. Za ich raportowanie odpowiadają rządy. Dzięki temu na całym świecie stale monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Polska w tej chwili zajmuje 15 miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030. Za mierzenie postępów w realizacji Agendy 2030 w Polsce odpowiedzialny jest GUS.

Biznes ma ogromy wpływ na realizację wszystkich 17 Celów Agendy 2030. Powinien go mierzyć i raportować, aby móc skutecznie i transparentnie działać na rzecz wdrożenia Agendy. Służy temu narzędzie stworzone w ramach Kampanii 17 Celów we współpracy z GUS i szeregiem instytucji eksperckich tzw. Barometr Wpływu – pierwszy zestaw wskaźników SDGs dla biznesu w Polsce. Barometr wpływu to 30 wskaźników mierzących kluczowe obszary 6 priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju:

 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dzięki przejrzystej i krótkiej liście wskaźników, firma może zmierzyć swój wpływ, porównać efekty ze średnią rynkową i umieścić wyniki w swoim raporcie pozafinansowym czy na stronie internetowej.

Mierzenie wpływu firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest pierwszym krokiem do planowania strategii firmy w ich zakresie oraz podjęcia ambitnych, efektywnych działań przyczyniających się do ich realizacji. Pozwala sprawdzić z jakiego poziomu zaczynamy, które obszary są zagospodarowane, a które wymagają poprawy. Jest też krokiem ostatnim, pozwalając nam sprawdzić jaki efekt przyniosły nasze dotychczasowe działania i czy nasze plany nie wymagają korekty. Firmy, które już uwzględniają realizację Agendy 2030 w swojej strategii mogą potraktować Barometr jako ciekawe narzędzie uzupełniające, które pozwala w łatwy sposób podsumować efekty działań na rzecz 6 wybranych Celów, pochwalić się nimi i porównać je z rynkowym benchmarkiem. Unikalną wartością wnoszoną przez Barometr jest tworzenie wyniku zbiorczego polskiego biznesu. Dzięki niemu firmy mogą sprawdzić nie tylko swój indywidualny wynik, ale też wynik wspólny. Dowiedzieć się jakie obszary na polskim rynku wymagają poprawy i podjęcia dodatkowej aktywności.

Dlaczego warto?

 • Sprawdzisz wpływ swojej firmy na realizację Agendy 2030
 • Poznasz mocne i słabe strony firmy oraz kluczowe obszary do działania
 • Porównasz wyniki firmy ze średnią rynkową (benchmarkiem)
 • Lepiej zaplanujesz działania swojej firmy i zarządzisz ryzykiem
 • Podejmiesz działania w kluczowych obszarach SDGs
 • Zmierzysz efekty podjętych działań i zmianę wyników w czasie
 • Uzyskasz rzetelne dane do komunikowania interesariuszom
 • Rozszerzysz swój raport pozafinansowy o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 • Zaprezentujesz się jako odpowiedzialna firma, uzyskasz szereg korzyści promocyjnych od Kampanii 17 Celów
 • Przyczynisz się do promocji Agendy 2030

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi prosimy o kontakt:
– een@it.kielce.pl
– tel.:  539 934 228 oraz 539 934 214