Obrazek nagłówkowy

Cykl szkoleń z zamówień publicznych: „Akademia PZP” – 27 kwietnia

18.04.2023 | Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Szkolenie-Akademia-PZP

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleń z zamówień publicznych pod nazwą „Akademia PZP” (Prawo Zamówień Publicznych). Szkolenia będą się odbywały cyklicznie. Tematy będą dostosowywane do potrzeb firm, ustalane na bieżąco na podstawie rozmów podczas szkoleń. Szkolenia będą się odbywały w formule hybrydowej.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia w godz. 10:00-12:00.

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Waloryzacja w zamówieniach publicznych.
  2. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w praktyce.
  3. Przykładowe bieżące sprawy przed KIO.

Szkolenia poprowadzą:
radca prawny Magdalena Ostasz
– specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradza zarówno instytucjom publicznym (jednostkom budżetowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które występują w charakterze zamawiającego, jak i prywatnym instytucjom, które występują w charakterze wykonawcy. Pomaga w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz reprezentuje obsługiwane podmioty w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem.
Ponadto, specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w obszarze związanym z działalnością badawczo-rozwojową, w tym tworzeniu start-upów, przygotowywaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz wszelkich umów związanych z tą działalnością.

radca prawny Agnieszka Żak – specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców, reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Ponadto posiada znaczne doświadczenie w prawie procesowym cywilnym. Od lat reprezentuje klientów kancelarii w sprawach sądowych. Zajmuje się także bieżącą obsługą szeregu klientów kancelarii w zakresie prawa umów.

radca prawny Aneta Sacha – specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywaniu projektów umów, ich negocjowaniu oraz realizacji.
Świadcząc obsługę prawną, obsługiwała dziesiątki dużych wielomilionowych inwestycji. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym przy obsłudze przedsiębiorców, podmiotów publicznych, prowadzeniu negocjacji biznesowych, a także reprezentacją stron podczas sporów sądowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji oraz rejestracja >>na stronie IPH w Krakowie<<