Obrazek nagłówkowy

„Bony Sukcesu” – wydłużony nabór wniosków

20.01.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Informujemy, że nabór do projektu „Bony Sukcesu” został wydłużony do końca stycznia 2023 lub do momentu wyczerpania środków.

Wzorem lat ubiegłych o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP, posiadający siedzibę w Małopolsce. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać maksymalnie po dwa granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na zakup specjalistycznych usług doradczych.

Poziom dofinansowania może wynieść do 95%.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dowolnie wybranych grup (komponentów doradczych) m.in.: monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, organizacji i zarządzania, wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii, informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

Szczegóły na stronie: https://www.marr.pl/bonysukcesu/